Ettevõttest

Et olla rohkem kui ainult finantsettevõte

Hoiu-laenuühistu ERIAL on
Eesti kapitalil põhinev finantsasutus.

Meie tegevus seisneb finantsteenuste pakkumises osutamises hoiu-laenuühistu liikmeteks olevatele eraisikutele ja juriidilistele isikutele, samuti nende säästude hoiustamises ja suurendamises.

Ettevõtte asjatundlik finantspoliitika võimaldab teil raha ohutult koguda, vältides seejuures otseseid riske, ning teenida hoiustelt suuremaid intresse.

Hoiu-laenuühistu ERIAL on loodud eesmärgiga ühendada erineva vanusekategooria ja sotsiaalse staatusega inimesi, et parandada nende materiaalset olukorda, tõsta elatustaset ning õpetada neid oma finantsvahendeid asjatundlikult haldama.

Missioon

Meie missioon määratleb hoiu-laenuühistu ERIAL tegevuse mõtte ja sisu, rõhutades selle olulisimat rolli Eesti majanduses.

Meie kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid – see ongi vundament, millele ERIAL organisatsioonina oma töö üles ehitab. Seadsime endile ambitsioonika eesmärgi – saada üheks Eesti parimaks finantsettevõtteks.

Eelised

ERIAL on loonud Hoiu-Laenuühistu ERIAL-i ainulaadsel põhimõtetel, mis eristavad seda radikaalselt teistest Eesti finantsasutustest.


Kõrge intressimääraga usaldusväärsed hoiused

Hoiused ERIALis – see on finantslahendus, mille puhul tarbija saab ise valida endale sobiva hoiuse, lähtudes oma rahalistest eelistustest ja hoiutingimustest.

Kõrgeim hoiuseintress Eestis

See on võimalikuks saanud tänu ERIALi finantseerimis- ja investeerimisstrateegiale, riskide kaalutud analüüsi- ja hindamissüsteemile.

Edukas finantsjuhtimise kogemus

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, investeerides raha aktivatesse, mis tagavad rahaliste vahendite kõrge säilimise taseme ja suure tulususe.

Usaldusväärsus

ERIALis hoiustatud rahaliste vahendite kõrge säilimise tagavad efektiivsed finantseerimispõhimõtted ja riskihaldussüsteem, mida väljastatud laenude tagasisaamiseks rakendatakse.

Klientide kvaliteetne teenindamine

Anname oma klientidele homse suhtes kindlustunde ning tagame usaldusväärsuse. Muudame nende elu paremaks, aidates neil oma plaane ja unistusi ellu viia.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Vastupidiselt kõigile hoiu-laenuühistute tuntud tööpõhimõtetele püüab ERIAL jälgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. ERIALi teenuseid saab kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka Internetis, mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega on kõik ERIALi teenused ja finantstooted kättesaadavad veebilehel www.erial.ee, kodust lahkumata, kui kasutate ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Meie väärtused

 • Et olla rohkem kui ainult finantsettevõte

  Oleme otsuste tegemisel sõltumatud ja tegutseme lähtuvalt pikaajalistest huvidest ERIALi, ühiskonna ja riigi arendamisel.

 • Vastutus ja tulemus

  Tänu ERIALi tööpingutustele võite endale rohkem lubada. Meie ERIALis saame aru, milline peab olema meie tegevuse tulemus ja kelle jaoks me töötame. Me ei suhtu oma tegevusse ükskõikselt, vaid töötame täie pühendumusega ühise tulemuse nimel. Meie otsime ülesandele lahendust, mitte ei selgita, miks me seda täita ei suuda.

 • Austus ja koostöö

  ERIALi töötajad on ühe tiimi liikmed. Mistahes kõrguste vallutamine on võimalik, kui on olemas meeskond mõttekaaslasi, keda ühendab ühine väärtuste süsteem. Seepärast ongi meie organisatsiooni peamiseks väärtuseks töötajad, kes on oma ala tõelised asjatundjad.

 • Professionaalsus

  ERIALi töötajad on oma tegevusala hästi tundvatest spetsialistidest koosnev meeskond, kellel on seatud ülesannete lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, mida nad pidevalt täiendavad, olles valmis ka muudatusteks ja uuenduste juurutamiseks.

 • Ausus

  ERIAL ei moonuta teavet kunagi ja kasutab ainult usaldusväärseid teabeallikaid. Välistame oma tegevuses huvide konflikti ning oleme oma professionaalse tegevusega seotud otsuste langetamisel alati objektiivsed ja sõltumatud.

Pressikeskus
 • Lisateave 22.04.2024
  ERIAL kaebab Äripäeva kohtusse
 • Lisateave 17.01.2024
  Kaaskiri - Ly Müürsoo HLÜ ERIAL saneerimisnõustaja
 • Lisateave 16.11.2023
  ERIAL esitas prokuratuuri ja politsei vastu kahjuhüvitamise nõude
 • Lisateave 17.02.2023
  Kohus kinnitas saneerimiskava