Ettevõttest

Teie heaolu sõltub
teie enda otsustest!

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisasutus.

Meie tegevus seisneb finantsteenuste osutamises hoiu-laenuühistu liikmeteks olevatele eraisikutele ja juriidilistele isikutele, samuti nende säästude hoiustamises ja suurendamises.

Ettevõtte asjatundlik finantspoliitika võimaldab teil raha ohutult koguda, vältides seejuures otseseid riske ning tasuda hoiustelt suuremaid intresse.

Hoiu-laenuühistu ERIAL on loodud eesmärgiga ühendada erineva vanusekategooria ja sotsiaalse staatusega inimesi, et parandada nende materiaalset olukorda, tõsta elatustaset ja õpetada neid oma finantsvahendeid asjatundlikult haldama.Missioon

Meie missioon määratleb hoiu-laenuühistu ERIAL tegevuse mõtte ja sisu, rõhutades selle olulist rolli Eesti majanduses.

Meie kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid – see ongi vundament, millele ERIAL kui organisatsioon oma töö üles ehitab. Me seadsime endale ambitsioonika eesmärgi – saada üheks Eesti parimaks finantsettevõtteks.

Eelised

Kõrge intressimääraga usaldusväärsed hoiused

Hoiused ERIALis – see on finantslahendus, mille puhul saab tarbija ise valida endale sobiva hoiuse, lähtudes oma rahalistest eelistustest ja tingimustest iga hoiuse korral.

Hoiuste kõige kõrgem intressimäär Eestis

See sai võimalikuks tänu ERIALi finantseerimis- ja investeerimisstrateegiale, riskide kaalutud analüüsi- ja hindamissüsteemile.

Edukas finantsjuhtimise kogemus

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, investeerides raha aktivatesse, mis tagavad rahaliste vahendite kõrge säilimise taseme ja suure tulususe.

Usaldusväärsus

ERIALis hoiustatud rahaliste vahendite säilimise kõrge taseme tagavad efektiivsed finantseerimissüsteemi põhimõtted, mida rakendatakse väljastatud laenude tagasisaamiseks.

Klientide kvaliteetne teenindamine

Me anname oma klientidele homse päeva suhtes kindlustunde ning tagame usaldusväärsuse. Me teeme nende elu paremaks, aidates neil oma plaanid ja unistused ellu viia.

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Vastupidiselt kõigile krediidi- ja hoiuühistute tuntud tööpõhimõtetele püüab ERIAL jälgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. ERIALi teenuseid saab kasutada mitte ainult esindustes, vaid ka kaugteel, online-režiimis Internetis, mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega on kõik ERIALi teenused ja finantstooted kättesaadavad veebilehel www.erial.ee, kodust lahkumata, kui kasutate ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Meie väärtused

 • Et olla rohkem kui ainult finantsettevõte

  Oleme otsuste tegemisel sõltumatud ja tegutseme lähtuvalt pikaajalistest huvidest ERIALi, ühiskonna ja riigi arendamisel.

 • Vastutus ja tulemus

  Tänu ERIALi tööpingutustele võite endale rohkem lubada. ERIAL võttis endale vastutuse konkreetsete tulemuste saavutamise eest kindlaksmääratud tähtajaks ja optimaalsete kuludega. Me saame ERIALis aru, et milline peab olema meie tegevuse tulemus ja kelle jaoks me töötame. Me ei suhtu oma tegevusse ükskõikselt, töötame täieliku pühendumusega ühise tulemuse nimel. Me ei hakka selgitama, miks me ei suuda mingit ülesannet lahendada, vaid otsime selle lahendamiseks võimalusi.

 • Austus ja koostöö

  ERIALi töötajad – ühe meeskonna liikmed. Mistahes kõrguste vallutamine on võimalik, kui on olemas mõttekaaslaste meeskond, keda ühendavad ühised väärtused. Seepärast ongi meie organisatsiooni peamiseks väärtuseks – töötajad, kes on oma ala tõelised asjatundjad.

 • Professionaalsus

  ERIALi töötajad – see on spetsialistide meeskond, kes tunneb hästi oma tegevusvaldkonda, omab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud seatud ülesannete lahendamiseks. Nad täiustavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, on valmis muudatusteks ja innovatsioonide juurutamiseks.

 • Ausus

  ERIAL ei moonuta teavet mitte kunagi ja kasutab ainult usaldusväärseid teabeallikaid. Me välistame oma tegevuses huvide konflikti, oleme oma professionaalse tegevusega seotud otsuste langetamisel alati objektiivsed ja sõltumatud.

Pressikeskus
 • Lisateave 21.06.2019
  TALLINNA ÄRIPANK – EBA CLEARINGU SEPA STEP2-SCT MAKSETE OTSELIIGE
 • Lisateave 20.06.2019
  ERIAL tööajad Jaanipäeval
 • Lisateave
  27.05.2019
  Tutvuge – maksekaart ERIAL