Riskide haldamine

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Ühed
liikmed
avavad hoiuseid
Teistele
liikmetele
väljastatakse laene

Hoiu-laenuühistu ERIAL poolt väljastatud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted

  • kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);
  • tähtajaline hoius tagatisena;
  • kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;
  • sõiduki registripant;
  • era- või juriidilise isiku käendus;
  • muud aktsepteeritavad tagatised.