Pressikeskus

Oluline teave

Lugupeetud hoiustajad!

Käesolevaga, HLÜ ERIAL teavitab oma hoiustajaid järgmisest:


1. Hüpoteekide suurendamine

HLÜ ERIAL-i juhatus on seadnd täiendava hüpoteegi oma tütarfirma ERIAL KINNISVARA OÜ-le kuuluvale kinnisvarale. 15 miljonine hüpoteek on seatud tagamaks ERIAL KINNISVARA OÜ eelmisi, käesolevaid ja tulevaseid kohustusi HLÜ ERIAL-i ees. Tehing toimus saneerimisnõustaja Ly Müürso juuresolekul ning kontrolli all.

2. Kinnisvara võõrandamine

Aktiivselt toimub ERIAL KINNISVARA OÜ-le kuuluv kinnisvara võõrandamine ning broneerimine. 13.09.2021.a. seisuga on võõrandatud järgmised majad: Rebase tee 20, Rebase tee 6, Rebase tee 4, Ilvise tee 5 ning broneeritud Laiamäe tee 6-2 majad. Kõik võõrandamise ja broneerimise tehingud toimuvad Ly Müürso juuresolekul ja kontrolli all. Rahad nii müügist, kui ka broneeringutest laekuvad ERIAL HLÜ kontole.

3. Kinnisvara arendamine

Kinnisvara võõrandamisest saadud rahalised vahendid suunatakse järgmiste kinnisvara projektide arendamisele: Vahi tee 11 и Laiamäe tee 6. Ehitustööd käivad täie hooga ning hetkel on nimetatud ehitusobjektid jõudmas valmimisstaadiumisse.

4. Ly Müürso kommentaar seoses Raul Kalevi viimase kirjaga

Raul Kalevi ja tema poolt juhitava EHLÜ grupp OÜ järjekordses kirjas oli öeldud, et saneerimiskava kinnitamisel olid rikutud venekeelse elanikkonna õigused. Saneerimisnõustaja Ly Müürso eirab eelnimetatud info. Saneerimiskava oli tõlgitud vene keelde ja sellega oli võimalik tutvuda nii kontoris, kui ka paluda saata välja hoiustaja e-posti aadressile. Samuti, igale hoiustajale oli eraldi saadetud välja ka hääletamise üleskutse, mis sisaldas saneerimiskava põhiaspekte vene keeles. Samuti, Ly Müürso suhtleb hoiustajatega vene keeles ning on valmis andma selgitusi selles keeles, mis on hoiustajatele arusaadavad.

5. Ametlik hoiatus

Viimasel ajal on muutunud sagedasemaks kõned HLP ERIALi üldnumbrile, kus küsitakse täiendavate lisamaksete kohta selleks, et kaitsta hoiustajate huve saneerimismenetluses. ERIAL HLÜ juhib tähelepanu, et ei kogu täiendavat raha. Sellega tegeleb EHLÜ Grupp OÜ. Palume olla ettevaatlikud ning saada täiendavaid selgitusi oma raha kasutamise eesmärgi kohta.

Lugupidamisega,
ERIAL HLÜ juhatus

 

 

16.09.2021