Pressikeskus

Oluline teave

Lugupeetud hoiustajad!

Me ei pea vajalikuks pidevalt kommenteerida Raul Kalevi ja EHLÜ Grupp OÜ poolt edastatud infot. Tuletame meelde, HLÜ ERIAL hoiustajad võtsid saneerimiskava vastu ja kohus ka kinnitas saneerimiskava määrusega. 2 hoiustajat esitasid määrusele määruskaebuse. Kohus saatis määruskaebuse kõikidele hoiustajatele seisukoha võtmiseks. Seisukoha esitamine ei ole kohustuslik.

HLÜ ERIAL juhib hoiustajate tähelepanu asjaole, et määruskaebuse esitajad nõuavad kinnisvara ekspertiiside ja finantsekspertiisi koostamist, kuid nad ei ütle, kes maksab need ekspertiisid kinni. Juhul, kui seda peab tegema HLÜ ERIAL, siis nende ekspertiiside eest tasutakse hoiustajate rahadega.

Lisaks eeltoodule edastab HLÜ ERIAL Teile Harju Maakohtu määruse, millega kohus on öelnud, et EHLÜ Grupp OÜ ei ole selles saneerimismenetluses keegi. See omakorda tähendab seda, et EHLÜ Grupp OÜ-ga ühinemine ei anna (ilmselt) Raul Kalevi poolt lubatud tulemusi.

Kuna 2 hoiustajat on esitanud määruskaebuse, siis protsessuaalselt on kohtul kohustus küsida seisukoht kõikidelt võlausaldajatelt. Samas, seisukoha esitamine ei ole kohustuslik. See on iga võlausaldaja vabatahtlik soov esitada oma arvamus. Äärmiselt oluline on kohtu kiri kätte saada. Sellisel juhul saame kiiremini menetlusega edasi liikuda ning see tagaks kõikidele võlausaldajatele kindlustunde, et saneerimiskava on vastu võetud ning täidetakse.

Ühingu juhatus plaanib lähinädalatel kutsuda kokku üldkoosoleku järgmiste küsimuste vastuvõtmiseks:

  1. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. nõukogu liikmete valimine
  3. väljaheidetud liikmete kaebuste läbivaatamine ning nende liikmelisuse üle otsustamine
  4. ülevaade ühingu tegevusest ning plaanidest 2021-2022.a.

Nõukogu liikmete kandidaatide nimekiri ning majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega esitatakse liikmetele tutvumiseks enne koosolekut.

HLÜ ERIAL teatab, et hetkel on ehitusobjektidel toimumas aktiivne ehitus. Suurenenud on ka klientide huvi osta kinnisvara. Kõik tehingud toimuvad saneerimisnõustaja Ly Müürsoo juuresolekul ja kogu tehingutest saadud raha laekub HLÜ ERIAL kontodele. Samuti toimub lähiajal Ly Müürsoo kontrolli all ka HLÜ ERIAL poolt väljaantud laenude tagatiste suurendamine, ehk et HLÜ ERIAL soovib oma kohustuste tagamiseks seada täiendavaid hüpoteeke ERIAL KINNISVARA OÜ olevale varale.

Veel kord juhime kõikide hoiustajate tähelepanu asjaolule, et ERIAL HLÜ ei saa vastata EHLÜ Grupp OÜ poolt esitatud küsimustele, kuna EHLÜ Grupp OÜ ei ole saneerimises puudutatud isik. See on eraldiseisev äriühing, mille eesmärgiks on kasu saamine (osaühingu peamiseks eesmärgiks on kasu teenimine oma osanikele, kelleks on Kati Raudsepp, Kulno Kabral, Mare Miller ja Toomas Karm). Kogu EHLÜ Grupp OÜ poolt esitatud informatsioon omab spekulatiivset iseloomu ning olulises osas ei vasta tõele.

EHLÜ Gupp OÜ ei ole mittekordagi öelnud, mida nad teeksind HLÜ ERIAL juhtimises ja majandamises teisiti.

Ka EHLÜ Grupp OÜ viimane kiri kinnitab veel kord meie poolt varem öeldut: nad otsustasid Teile juba avalikult öelda, et on HLÜ ERIALi pankroti poolt ja paluvad teil selle poolt hääletada. Enamik hoiustajaid ei tea pankroti puhul, kuidas oma huve kaitsta ja kuidas oma nõudeid esitada haldurile. Eeldame, et just selle arvelt tahab EHLÜ Grupp OÜ raha teenida. EHLÜ Grupp OÜ kutsub üles nendega ühinema, makstes neile 2% oma hoiusest, kuid kas Te teate, kuidas seda raha kasutatakse... Saneerimise korral on vastupidi – saneerimisnõustaja kontrollib saneerimismenetluse käiku ja et kõikidele hoiustajatele tehakse väljamaksed.

Lisatud dokumendid:


Lugupidamisega,
ERIAL HLÜ juhatus
Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo

 

 

12.08.2021