Pressikeskus

Oluline teave

Austatud HLÜ ERIAL liige!

Oled märganud, et 2020. majandusaasta aruanne ei ole veel kinnitatud. HLÜ ERIAL juhatus veenab, et puudub alus muretseda. Käesoleval ajal kõik majandusaasta aruanded (HLÜ ERIAL ja tütarettevõtted) on valmis ning toimub nende auditkontroll. Lähimal ajal, kui auditeerimine on valmis, esitab audiitor oma hinnangu. Sel aastal vajab auditeerimine rohkem aega, kuna 2021. aastal  oli palju tehinguid, mida saab lugeda oluliseks kajastamiseks auditülevaatuses

Kohe kui saame auditülevaadet 2020. majandusaasta aruanne esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

ERIAL Kinnisvara OÜ-le kuuluvate ehitusobjektide ehitamine jätkub ning saneerimisnõustaja Ly Müürsoo teostab kontrolli objektide võõrandamise üle. Kõik andmed HLÜ ERIAL majandusseisundi osas esitatakse saneerimisnõustaja poolt novembris 2021. a

Samuti peame vajalikuks teatada, et EHLÜ Grupp OÜ aktivist Kulno Kobral ning Vello Selgis esitasid Harju Maakohtule määruskaebuse saneerimiskava kinnistamismääruse peale. HLÜ ERIAL on juba esitanud kohtule oma arvamuse ning hoiab Teid ka edaspidi kursis kohtuvaidluse arenemisest.


Lugupidamisega,

Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige

 

 

05.07.2021