Pressikeskus

Harju Maakohus kinnitas saneerimiskava!

Austatud HLÜ ERIAL võlausaldaja ja liige!


Meil on hea meel teatada, et Harju Maakohus kinnitas 31.05.2021.a. määrusega hoiustajate poolt vastuvõetud saneerimiskava.

​ERIAL HLÜ juhatus on andis kohtus ka vande, et saneerimiskavas märgitud andmed vastavad tegelikkusele. Vastavalt kohtumäärusele annab saneerimisnõustaja kõikidele hoiustajatele ülevaate saneerimiskava täitmisest iga poolaasta järel.

 

Lugupidamisega,

Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige

Ly Müürsoo
Saneerimisnõustaja

 

 

01.06.2021