Pressikeskus

Oluline teave

Lugupeetud Hoiu-laenuühistu osanik

Kahe viimase päeva jooksul olete kindlasti saanud suure hulga teated ja informatsiooni. Me ei hakka varjama, et prokuratuur edastas asja kohtusse. Nende jaoks, kellele esitati süüdistus, tähendab see seda, et tehakse kõik võimalik et oma süütust tõendada ning oma au ja väärikus taastada. Me siiani loodame, et elame õigusriigis ja tugineme kohtumenetluse erapooletusele. Samuti meenutame et kuni kohtuotsuse jõustumiseni on süüdistatav süütu.

Esmajärjekorras soovime öelda, et mitte keegi ERIAL-i juhatusest, kaasa arvatud need, kes on saanud süüdistuse, ei varja ennast. Kõik jätkavad oma igapäevast tööd selle nimel, et tagastada kõigile hoiustajatele nende raha, viia ühing saneerimisele ja vältida pankrotimenetlust. Juhime Teie tähelepanu, et üheaegselt ERIAL-i skandaaliga tuntud ühing INVESTORITE LIIT ühes oma juhatusega on samuti saanud kahtlustuse rahaliste vahendite omastamises ja finantskelmuses. Kuid erandina ERIAL-ist, on ühingu uksed suletud ning juhatus ise Emiraatides. Juhime tähelepanu, et Araabia Ühendemiraadid ei anna välja finantskuritegudes süüdistatavaid. Härra Raul Kalevit EHLÜ GRUPP-ist, kes hetkel mängib ühingu päästjat, on varem süüdistatud prostitutsiooniäri korraldamisest. Talle oli esitatud ka süüdistused ning ainult kohtu otsusega tunnistati ta süütuks. Vaatamata sellele, et läbi ajakirjanduse oli teada kriminaalaasi ERIALi juhtide vastu, ei takistanud Raul Kalevit teha koostööd ERIALiga ja esindada ERIALi kuni hetkeni, mil talle heideti ette tema ebakompetentsust ning lõpetati tema töö tasustamine.

ERIAL-i juhatus on suutnud üles ehitada kaasaegse hoiu-laenuühistu koos kaasaegse elektroonilise klienditeenindusega ja viia ühing liidrikolmikusse kiiremini kui ükski tema konkurentidest kogu Eesti turu ajaloo jooksul. Ja seda kõigest kahe aastaga. Hetkel on ühingule kahju tekitatud läbi meedia tegevuse, mis tekitas teadlikult usalduskriisi. ERIAL analüüsib pingsalt informatsiooni ja valmistab ette õiguskaitse vahendeid, eesmärgiga tekitatud kahju kompenseerimiseks. Ühingul tekkisid ajutised rahalised raskused 2020 aasta novembris ainult tänu lühiajaliste lepingute ennetähtaegsele lõpetamisele. See on ka loomulik, kuna vahendid olid paigutatud ehitusse ja projektidesse. Kogu kinnisvara on likviidne, arvestades olukorda turul ning kallineb iga päevaga. Ehitus toimib. Objekte müüakse. Ly Müürsoo isiklikult inspekteerib objekte ja ehitust. Ta külastab ehitusplatse ja on valmis andma täiendavaid selgitusi seal toimuva tegevuse kohta. Lisaks mainime veel, et sõltumatu saneerimisnõustaja osaleb isiklikult kinnisvaratehingutes ja kontrollib kogu raha liikumist, mis laekub HLÜ arveldusarvele. Ly Müürsoo pole mitte lihtsalt sõltumatu saneerimisnõustaja. ERIAL-i kriis on esimene sellise ulatusega finantseerimisasutuste kriis Eestis, kuhu on kaasatud selline kogus võlausaldajaid. Kohus määras nõustajaks just nimelt tema, arvestades tema kogemusi, mis sobivad selle raske ülesande täitmiseks. Tal on rohkem kui kahekümneviie-aastane kogemus pankroti ja saneerimise protsesside läbiviimiseks. ERIAL-i juhatus suhtleb saneerimiskonsultandiga iga päev ja annab aru oma tegevusest, nõustaja omakorda on kohustatud aru andma kõigi võlausaldajate ees. Ning kui tema meelest leidub kriisist väljapääs, siis nii see ka on. Vastasel korral oleks ta kohustatud teatame sellest kohtule.

HLÜ ERIAL hindab härra Raul Kalevi (EHLÜ GRUPP) tegevust kui katset ühing kaaperdada ja üle võtta. Nende agressiivne inforünnak koosneb pidevatest valesüüdistustest ja valefaktidest. Kõlavate ja tühjade sõnadega, andmata mingeid garantiisid, ei luba ta sisuliselt midagi ega garanteeri raha tagasimakseid. Nende isikute tegevust ei hakka kontrollima riik ja nad ei hakka ka selle eest vastutama. Omamata kogemust ei juhtimises ega ehituses, ilma kontaktideta tarnijate ja altöövõtjatega on nende ainus soov viia ühing pankrotti ja sellelt teenida. Pankrot oleks sammuks, mis võimaldab väiksel priviligeeritud grupil saada endale väikse osa vahenditest, jättes kõik ülejäänud tähelepanuta. Pankroti korral ei hakka keegi võlausaldajatega suhtlema ega ka nende ees aru andma. Nende populism saneerimiskava muutmise kohta pole mitte midagi muud kui järjekordne manipulatsioon eesmärgiga haarata ühingus võim ja saada enda kätte varad. Hetkel on ERIAL andnud õiguskaitseorganitesse sisse kõik vajalikud avaldused. ERIAL-i juhatus hoiab Teid ka edaspidi kursis kõigega, mis on seotud oma huvide kaitsmisega.

Samuti juhime Teie tähelepanu asjaolule, et viimased hääletustulemused, mis olid seotud volikogu koosseisuga, volikogu laialisaatmisega ja uute liikmete määramisega on lisatud kõigi võlausaldajate isiklikesse online kontodesse. Ühingul pole õigust käesolevat dokumenti laiali saata, kuna see sisaldab isiklikke andmeid. Registridokumentide muudatused viiakse sisse lähiajal. Juhatus on juba notaribüroole vajaliku info edastanud. Ühingu juhatus palub veelkord süveneda kogu saadud informatsiooni ja seda ka täiendavalt kontrollida.

Täpsema info saamiseks te võite vaadata oma kabinetti.

Lugupidamisega,

Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige

Ly Müürsoo
Saneerimisnõustaja

 

 

21.05.2021