Pressikeskus

Oluline teave

Austatud HLÜ ERIAL liikmed ja hoiustajad!

Mina, Erik Margijev ja sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo soovime Teid hoiatada massilise inforünnaku eest, mida on korraldanud Raul Kalev ning tema agitatsioonigrupp eesmärgiga saboteerida saneerimiskava kinnitamist kohtu poolt.

Informeerime, et isikute rühm, keda juhib Raul Kalev, on otsustanud võtta üle ERIAL HLÜ ja ilmselt ka ERIAL Kinnisvara OÜ juhtimine. Peamiseks eesmärgiks on saada enda kontrolli alla ühingu vara. See annab neile ka vajadusel võimaluse esitada Harju maakohtusse HLÜ ERIAL pankrotiavaldus ja seejärel müüja ERIAL KINNISVARA OÜ osaluse, tekitades sellega võlausaldajatele olulist kahju.

Selleks on nad asutanud äriühingu EHLÜ GRUPP OÜ, mille juhatusse kuuluvad Raul Kalev, Kulno Kabral ja Toomas Karm. Sellest, et Raul Kalev soovib saada HLÜ ERIAL juhatuse liikmeks, on ta ise maininud intervjuus ajalehele Õhtuleht.

Raul Kalev on kutseline ajakirjanik, kellel puudub ärijuhtimise või ehituse kogemus. Raul Kalev on:

  1. Prokurist OÜ-s GoAfrik (rk 14097954), mis on asutatud 16.08.2016 sissemakset tegemata ja mis ei ole esitanud mitteühtegi majandusaasta aruannet ning seetõttu on registripidaja teinud äriühingule 20.04.2021 kustamishoiatuse.
  2. Juhatuse liige MTÜ Eesti Taksoettevõtjate Liit (rk 80405018), mis on asutatud 17.08.2016, mittetulundusühingu põhiline tegevusala on taksovedu, registrile esitatud 2019.a majandusaasta aruande kohselt ühingus tegevust ei toimu.
  3. Juhataja MTÜ Eesti Elukookeskus (rk 80552848), mis on asutatud 26.07.2018.a. ja mille põhitegevusala on mujal liigitamata organisatsioonide tegevus. Kuigi mittetulundusühing on asutatud juba 26.07.2018.a., siis see ei ole esitanud ragistripidajale mitteühtegi majandusaasta aruannet.

Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et Raul Kalev kuulub selliste äriühingute/mittetulundusühingute juhatustesse, kus kas tegevust ei toimu või mis ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruandeid, seega ei vasta tema tegevus ei seaduse nõuetele ega läbipaistvuse nõuetele ja seega puudub Raul Kalevil suure äriühingu/finantsasutuse/hoiulaenuühistu juhtimise kogemus.

Teine EHLÜ GRUPP OÜ juhatuse liige Kuldo Kabral on kutseline tantsija. Kulno Kabral on:

  1. Juhataja mittetulundusühistus Tantsuklubi RITMO (rk 80097677), mis tegeleb hobitantsu harrastamise ja õpetamisega. Kulno Kabral tegutseb tantsuklubis registrile esitatud 2019.a. majandusaasta aruande kohaselt juhendajana vabatahtlikuna ja selle eet töötasu ei saa. Tantsuklubi 2018.a. majandustaasta tulemiks oli kahjum -2745 eurot ja 2019.a majandusaasta tulemiks oli kasum 59 eurot.
  2. Juhataja mittetulundusühistus Eesti Standard- ja Ladinatantsude Liidus (rk 80579639), mis on asutatud 27.03.2020.a. ja ei ole seetõttu registripidajale esitanud mitteühtegi majandusaasta aruannet.

Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et Kulno Kabral tegutseb vaid mittetulundusühingutes, tal puudub ärijuhtimise kogemus ja seega puudub tal ka suure äriühingu/finantsasutuse/hoiulaenuühistu juhtimise kogemus.

Kolmas EHLÜ GRUPP OÜ juhatuse liige Toomas Karm on kõrgkooli lektor. Toomas Karm on:

  1. Juhatuse liige Prime Invest Consult OÜ-s (rk 10943854), mis tegeleb registrile esitatud 2019.a majandusaasta aruande kohaselt Oriflame (s.o. kosmeetika) toodete ostmise ja müügiga. Firma käive oli 2018.aastal 5072 eurot ja 2019 aastal vaid 1694 eurot, majandustegevuse tulem oli 2018.aastal kahjum - 363 eurot ja 2019.aastal kasum 1233 eurot.
  2. Füüsilisest Isikust Ettevõtja (ehk FIE, rk 11877261) alates 11.01.2010.a., tema tegevusalaks on rakenduskõrgkoolide tegevus.

Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et Toomas Karm tegutseb äriühingus, millel on väga väikene käive ja majandustegevus oli kahjumlik ning tal puudub suure äriühingu/krediidiasutuse/hoiulaenuühistu juhtimise kogemus.

Isikute gruppi, kes teeb aktivset agiteerimistööd, kuulub ka Ilona Abdulajeva, kes on meile teadaolevalt disainer ja Raul Kalevi elukaaslane. Ka temal puuduvad meile teadaolevalt igasugused juhtimiskogemused.

Raul Kalev hankis ebaseaduslikult hoiustajate isiklikud kontaktid, k.a. aadressid, hoiuse määrad, telefonid, e-posti aadressid. Raul Kalev ja tema elukaaslane Ilona Abdulajeva helistavad järjekindlalt hoiustajaitele ning hirmutavad hoiustajaid, et nad ei pruugi oma raha kätte saada, et ERIAL-i juhatus on pätid. Teie huvide kaitseks pakkuvad nad kanda 2 % ettemaksu EHLÜ GRUPP OÜ kontole ning allkrijastada EHLÜ GRUPP OÜ nimele volikirja. Samas ei ole nad öelnud/kirjutanud, mida nad teeksid teisiti, kui nad oleksid juhatuses.

Käesoleva kirjaga teavitame Teid järgmisest:
Andmekaitse seadus keelab helistada ning kasutada Teie kontakte ilma Teie loata, samuti pakkuda Teile teenuseid ilma Teie nõusolekuta. Teil on õigus küsida, kust nad on võtnud Teie isiklikud andmed. Ilona Abdulajeva on maininud, et andmed on saadud ametlikult ERIAL HLÜ poolt. Nimetatud väide ei vasta tõele! Raul Kalev on mitmekordselt andmeid HLÜ-lt ERIAL välja nõudnud, kuid HLÜ ERIAL on keeldunud hoiustajate andmeid avaldamast.

Olukorras, kus üks hoiustajate rühm toetab Raul Kalevi plaani, võib see endaga kaasa tuua saneerimiskava mittekinnitamise kohtu poolt, mille tulemusel saavad kahjustada enamuse hoiustajate huvid, kuna saneerimise alternatiiviks on pankrotimenetlus. Raul Kalev väidab, et tema pooldab saneerimist. Samas tema käitumine sellele ei viita. HLÜ Erial on seisukohal, et tema ainus eesmärk on pääseda HLÜ ERIAL juhatusse ning maksta kätte ERIAL-ile selle eest, et tema teenuseid enam ei kasutatud tema ebaprofessionaalsuse ning usalduse kaotuse tõttu.

Hetkel on HLÜ ERIAL võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et teavitada Raul Kalevi kahjulikkust tegevusest pädevaid ametiasutusi.

Lugupidamisega,

Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige

Ly Müürsoo
Saneerimisnõustaja

 

 

17.05.2021