Pressikeskus

Oluline teave

Lugupeetud Hoiu-laenuühistu ERIAL Liige!

HLÜ ERIAL juhatuse liikmel Erik Margijevi’l ja erapooletul kohtu poolt nimetatud saneerimisnõustajal Ly Müürsool on hea meel teatada, et saneerimiskava on kõikides gruppides üldhäälteenamusega vastu võetud. Ühingu võlausaldajatele on see ennekõike märk, et me oleme õigel teel. Hetkel on kava saneerimisnõustaja Ly Müürsoo poolt saadetud kohtule kinnitamiseks. Määrus peaks tulema maikuu lõpuks.

Hoiu-Laenuühistu ERIAL rõhutab veel kord ja selgitab, et ühingu juhtimist teostab juhatuse liige Erik Margijev. Ühingu juhatusest on 2021 aasta jaanuarikuust lahkunud Daniela Dahlberg Dyagileva ja Oleg Laidinen. Lisaks sellele on vahetunud ka nõukogu põhiosa ning vabastatud on volikogu. Otsuste vastuvõtmiseks korraldas HLÜ ERIAL kirjalikud koosolekud. Kehtivate COVID-19 piirangute tõttu oli reaalsete koosolekute läbiviimine kahjuks võimatu. Lähtudes ülaltoodust tehakse lähiajal muudatused ka registridokumentides. Registriosakonda on juba edastatud avaldused muudatuste tegemiseks juhatuses ja volikogus. Muudatused tulevad ka tütarettevõtete juhatuses.

Hetkel on Erial Kinnisvara OÜ juba hakanud olemasolevaid ehitusobjekte lõpetama ning realiseerima. Kõik objektide võõrandamisest saadud tulud laekuvad vastavalt saneerimiskavale HLÜ ERIAL pangaarvele. Kõik tehingud viiakse läbi sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo vahetu kontrolli all, kes ise tehingute sõlmimise juures ka osaleb. Saneerimisnõustaja saadab tegevusaruanded igale võlausaldajale (hoiustajale) igal poolaastal vastavalt kohtu poolt määratud tähtajale.

Kahjuks ei saa läbi ka tõrvatilgata meepotis.

Peame vajalikuks informeerida HLÜ osanikke ja hoiustajaid endise ERIAL-i kriisijuhi ja pressiesindaja Raul Kalevi tegevusest, kelle teenuste kasutamisest ERIAL loobus seoses tema ebakompetentsusega ja sellest tulenevalt usalduse kaotusega tema suhtes. Harju maakohtu poolt määratud sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo on korduvalt rõhutanud, et kriisijuhi tegevus viis kahjulike otsuste vastuvõtmiseni. Näitena ebakompetentsest käitumisest võib tuua kriisijuhi soovitust maksta välja 100 000 eurot hoiustajate grupile ajal, mil saneerimisavaldus oli kohtus läbivaatamisel. Raul Kalev on ka ise nimetatud fakti kinnitanud ajakirjanikule antud intervjuus. Ajal, mil kõik ootavad saneerimiskava kinnitamist kohtu poolt, üritab hr. Raul Kalev järjekordselt takistada saneerimiskava vastuvõtmist, agiteerides inimesi ning sealjuures andmata mingeid konkreetseid lubadusi. Tühjad üleskutsed on suunatud ilmselt vaid sellele, et saada enda kätte võim ja pääseda juhatusse, seda kõike situatsioonis, kus tal ilmselt ei ole ei vastavat kogemust ega võimekust seda liiki ühingut juhtida. Enamiku võlausaldajate ja osanike jaoks tähendab see vaid järjekordselt võimaluse kaotust ise otsuseid vastu võtta (hr Kalev palub allkirjastada volikiri enda poolt juhitava äriühingu nimele), lisaks sellele tähendab see veel ka sõltumatu kontrolli ja võlausaldajate esindaja puudumist, millist funktsiooni täidab hetkel riigi poolt määratud saneerimisnõustaja Ly Müürsoo.

Peale majanduslikult kahjulike ja kahtlaste otsuste tegemise ning soovituste andmise on Raul Kalev koos oma elukaaslase Ilona Abdulajevaga, kasutades EHLÜ GRUPP OÜ nimelist äriühingut, saanud ebaseaduslikult ligipääsu HLÜ ERIAL klientide andmetele ning kasutab seda kõike ära ilmselt omakasu saamiseks.

Hoiu – laenuühistu ERIAL hindab Raul Kalevi tegevust kui ebaseaduslikku ning ühingu osanikele ja hoiustajatele kahjulikku. Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo ja ühingu juhatuse liikme Erik Margijevi meelest on sellise tegevuse eesmärgiks katsed saada kontrolli ERIAL-i üle, kaaperdada ühing ja ilmselt realiseerida oma isiklikke ambitsioone äriühingu suhtes, mis lõpetas talle ebakvaliteetse teenuse eest tasu maksmise. Nimetatud isiku tegevus võib kahjustada enamuse osanike ja hoiustajate huve, sest andes õiguse ennast esindada Raul Kalevile, kaotab osanik võimaluse võtta ise vastu otsuseid oma vara osas. Peale selle on ilmselt tema kindel soov tühistada saneerimiskava hääletuse tulemused ja soov esindada vaid kindla osanike grupi huve, mis kahjustab sihikindlalt ja teadlikult enamuse osanike ja hoiustajate huve, kelle huve esindab ja kaitseb kohtu poolt nimetatud saneerimisnõustaja Ly Müürsoo.

Selle teate avaldamise hetkeks on ERIAL võtnud kasutusele kõik õiguskaitse meetmed Raul Kalevi ebaseadusliku tegevuse vastu, esitades vastavad avaldused pädevatele ametiasutustele.

Palume Teid teatada juhul, kui olete saanud agitatsioonikirja üleskutsega allkirjastada volikiri, edastaded teate meiliaadressile lyy.myyrsoo@mail.ee või klienditugi@erial.ee.


Lugupidamisega,

Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige

Ly Müürsoo
Saneerimisnõustaja

 

 

13.05.2021