Pressikeskus

Seadusvastased toimingud endise kriisijuhi poolt

Lugupeetud Hoiu – laenuühistu ERIAL osanik

Peame vajalikuks Teile teatada endise ERIAL-i kruiisijuhi ja pressiesindaja Raul Kalevi tegevusest, kelle teenuste kasutamisest ERIAL loobus seoses tema ebakompetentsusega ja sellest tulenevalt usalduse kaotusega tema suhtes. Harju maakohtu poolt määratud sõltumatu saneerimisnõustaja Ly Müürsoo on korduvalt rõhutanud, et kriisijuhi tegevus on viinud kahjulike otsuste vastuvõtmiseni. Näitena ebakompetentsest käitumisest võib tuua kriisijuhi soovituse maksta välja 100 000 eurot kindlale osanike grupile ajal mil saneerimisavaldus oli läbivaatamisel. Raul Kalev on ka ise nimetatud fakti kinnitanud ajakirjanikule antud intervjuus. 

Peale majanduslikult kahjulike ja kahtlaste otsuste vastuvõtmisele on Raul Kalev koos oma elukaaslase Ilona Abdulajevaga ning äriühing EHLÜ Grupp OÜ (Raul Kalev on üks juhatuse liikmetest) , saanud ebaseaduslikult ligipääsu meie ühingu klientide andmetele ning kasutab neid andmeid omakasu saamiseks. 

Hoiu – laenuühistu ERIAL hindab Raul Kalevi tegevust kui ebaseaduslikku ja ühingu osanikele kahjulikku. Saneerimisnõustaja Ly Müürsoo ja ühingu juhatuse liikme Erik Margijevi meelest on sellise tegevuse eesmärgiks katsed saada kontrolli ERIAL-i üle ja realiseerida oma isiklikke ambitsioone äriühingu suhtes. Nimetatud isiku tegevus võib kahjustada enamuse osanike huve, sest andes õiguse ennast esindada Raul Kalevile, kaotab osanik võimaluse võtta vastu otsuseid oma vara osas. Peale selle tema kindel soov tühistada saneerimiskava hääletuse tulemused ja kalduvus esindada vaid kindla osanike grupi huve kahjustab sihikindlalt ja teadlikult osanike enamust, kelle huve esindab ja kaitseb kohtu poolt kinnitatud saneerimisnõustaja Ly Müürsoo.

Selle teate avaldamise hetkeks on ERIAL võtnud kasutusele kõik õiguskaitse meetmed Raul Kalevi ebaseadusliku tegevuse vastu esitades avaldused kompetentsetele asutustele. 

Palume Teid teatada juhul kui olete saanud agitatsioonikirja üleskutsega allkirjastada volikiri. Teade palume saata meiliaadressile lyy.myyrsoo@mail.ee või klienditugi@erial.ee .

Lisaks peame vajalikuks teatada, et saneerimisplaan on vastu võetud vajaliku häältearvuga kõigis gruppides. Saneerimisnõustaja on esitanud dokumendid kohtusse kinnitamiseks õigel ajal. Kohtul on 30 päeva saneerimiskava kinnitamiseks. 

Lugupidamisega,
Erik Margijev
HLÜ ERIAL juhatuse liige.

Lyy Müürsoo
Saneerimisnõustaja.

 

 

12.05.2021