Pressikeskus

Teade hoiustajatele seoses võlakohustususte kinnitamise kirjadega

Eriali saneerimisnõustaja Ly Müürsoo palub kõigile Eriali võlausaldajatele (hoiustajad, liikmed) teatada, et ta alustas eelmisel nädalal, 09.märtsil võlausaldajatele kirjade saatmist IGA LEPINGU KOHTA ERALDI. Neis kirjades palub ta kontrollida, kas andmed võlasumma kohta on õiged ja need soovi korral kinnitada. Teates on ka märge, et kui võlausaldaja ei kinnita teates märgitud nõude suurust, siis asub saneerimisnõustaja seisukohale, et võlausaldaja nõustub nõude suurusega. Kui te leiate, et antud summad ei ole õiged, siis palub Ly Müürsoo teil saata vastavad tõendid. Samuti ei ole kirjades enamus juhtudel märgitud lepingu numbrit, kuid Ly Müürsoo palub võlausaldajatel selle vaatamata neid summasid kontrollida teie käes olevate lepingutega.

Oluline on mõista, et kuna kirju on palju (tuhandeid), siis võtab kõigi väljasaatmine tähitud kirjadega saneerimisnõustajal aega vähemalt 2 nädalat. Ly Müürsoo palub kõigil võlausaldajatel kannatlikult kirju oodata kuni 02.aprillini. Kui selleks kuupäevaks pole teile saabunud kirju kõigi Eriali võlakohustuste fikseerimiseks, alles siis palub ta võtta temaga otse ühendust e-mailil: lyy.myyrsoo@mail.ee

 

 

17.03.2021