Pressikeskus

MIKS JA MIDA HÄÄLETAME (küsimused ja kommentaarid)

ERIALI liikmetele on välja saadetud hääletussedelid. Et oleks paremini selge, mis ja milleks hääletame, siis lisame selgitused.

 

 1. Miks on vaja lõpetada Hoiu-Laenuühistu ERIAL volikogu volitused alates 01.03.2021?

  Vastus: Sest seoses usalduskriisiga on muutunud ettevõtte kogu tegevus. Me oleme loobunud finanteenuste pakkumisest ja vastavast litsentsist ning muutunud sisuliselt tavaliseks Tulundusühistuks.

  Kui HLÜs oli meil otsuste vastuvõtamiseks loodud volinike süsteem (20 inimest), et kui kõik liikmed (üldkoosolek 1730 inimest ) ei tule hääletama, siis oleks võimalik otsuseid efektiivsemalt vastu võtta 20 volinikuga. Paraku leidis prokuratuur, et see pole kõige läbipaistvam juhtimismudel. Sellest lähtuvalt otsustasime volinike süsteeemi lõpetada, volikugu laiali saata ja anda otsuste vastuvõtmise tagasi üldkoosolekule.

   

 2. Mik kutstakse tagasi nõukogust Roman Laidinen, Jelena Karzetskaja, Anna Everi?

  Vastus: Sest nad on esitanud vastavad taotlused ega soovi pärast kriisi puhkemist enam ettevõtte nõukogus jätkata.

   

 3. Miks me soovitame valida nõukogu uuteks liikmeteks Kristina Kovalevitsi ning Vitali Gorõljovi.

  Vastus: Sest üle 200 liiklmelisel Tulundusühistul peab olema nõukogu ja nõukogus peab seaduse järgi olema kolm liiget. Antud isikud on kompetentsed (hariduselt raamatupidaja ja ehitusspetsialist) Eriali praeguses staadiumis ettevõtte tegevuse üle kontrolli teostama. Ja nad on andnud nõusoleku nõukogusse tulemiseks.

 4. Miks me soovime lõpetada revisjonikomisjoni liikmete volitused alates 01.03.2021?

  Vastus: Sest muutudes Tulundusühistuks ei ole enam seadusest tulenevalt revisjonikomisjoni vaja. Järelvalveks piisab nõukogust.

 5. Miks me soovitame kinnitada Tulundusühistu ERIAL põhikirja uue redaktsiooni?

  Vastus: Eriali tegevuse sisu on oludest tingitult muutunud. Enam me ei ole HLÜ ja seega on meile vähem nõudmisi. Vastavad muutused soovime sisse viia ka Põhikirjas.

 6. Kas Eriali liikmed peavad Tulundusühistusse maksma sisse raha?

  Vastus: Ei pea. Sisuliselt jätkab tegevust sama ühistu, lihtsalt tal on vähem funktsioone ja kohustusi. Kõik liikmeid puudutav jääb samaks.

 7. Mis juhtub, kui hääletusel ei saada kokku 50% liikmetest (kvoorum ei tule kokku)?

  Vastus: Tuleb läbi viia kordushääletus. Seejärel saab hääletustulemusi arvestada hääletanute poolt ja vastuhäältest lähtuvalt.

 8. Mis juhtub, kui liikmete üdkoosolek ei kinnita mõnda punkti?

  Vastus: Iga punkti hääletatakse eraldi. Kui mõni punkt saab liikmetelt rohkem vastuhääli, siis jääb seee vastu võtmata. Seejärel saab ERIALi juhatus pöörduda kohtusse ja paluda kohtult asendusotsust, et viia ettevõttele vajalikud toimingud kooskõlla seadustega.

 

 

 

25.02.2021