Pressikeskus

ERIALi juhatuse pöördumine kõigi Eesti elanike poole

Head kliendid, partnerid, hoiustajad, sõbrad!

Hoiu-laenuühistu ERIAL on vaid kaheaastase tegevusega kasvanud hoiu-laenuühistute seas 23. kohalt kolmandale kohale, suutnud olla innovaatiline ja leida klientide raha paigutamiseks kõige usaldusväärsema kasvuga sektori – Tallinna kinnisvara.

Paraku on selline kiire kasv olnud pinnuks silmas nii mõnelegi konkurendile, kes on meie vastu käivitanud teadliku laimukampaania, et diskrediteerimise ja destabiliseerimise kaudu meid turult lahkuma survestada ning hoiustajaid meist eemale peletada.

ERIAL on neid laimukampaaniaid talunud sirge seljaga. 2019.–2020. aastal oleme kohtusse esitanud kokku kümme erinevate valeväidete ja -hinnangute ümberlükkamiseks. Me oleme kogunud tõendeid konkreetsete konkurentide lubamatust agressiivsest tegevusest meie vastu juba mõnda aega. Nende alatu pingutus ei pea jääma riigipoolse karistuseta!

Meil ei ole „salajast juhti“

Meie vastu esitatud väited on kohati olnud kummalised, kohati naljakad, kohati alatud.

Toome näite.

Kahetsusväärselt on ajakirjandus korduvalt välja toonud, et ERIALi asutaja Ilya Dyagelev „tegeleb salaja ettevõtte juhtimisega“, jättes mulje millestki keelatust.

Tegelikkuses on ettevõtja Ilya Dyagelev töötanud ERIALis kogu aeg, arendades nii hoiu-laenuühistut kui ka kogu kontserni: kiirlaenude asemel kinnisvarasse investeerimise tegevust, turundust, digitaliseerimist jpm. Just tema on olnud ERIALi tegevuse mõtte suunaja ja innovaator. Ta nägi suurt vaeva ka meie esindustes parima teenindustaseme loomiseks. Kui olete meie hoiustajana aga meie kodulehele sattudes imestanud, et ERIALi teeninduskabinet on nii nüüdisaegne ja konto loomine on võimalik vaid kolme klikiga, siis ka see innovatsioon HLÜde seas on tema panus. Tema loodud ärimudel on meid tõstnud teiste Eesti hoiu-laenuühistute liidrite sekka.

Kahjuks on arvatavate kokurentide levitatud laimust nakatunud ka paar meediväljaannet ning viimasena ka osa politsei- ja prokuratuuri töötajaid. Teiste seas on meid ettevaatamatult ja ekslikult püramiidskeemiks nimetanud ka politsei- ja prokuratuuri töötajad, unustades sealjuures, et ERIALile pole siiani esitatud mitte ühtegi etteheidet ega kahtlustust mitte milleski lubamatus. Kõigis neis juttudes näeme ikka samu konkurentide ja pahatahtlike inimeste levitatavaid valesid.

Erial ei ole kindlasti püramiidskeem, nagu vahel spekuleeritud

See oleks täiesti absurdne. Kogu meie hoiustajate raha on laenatud edasi ja paigutatud valdavalt innisvarasse, mis on kõigile iga kell jälgitav.

Ja mis kõige olulisem: HLÜ ERIAL ei ole kahtlustatav mitte üheski seaduserikkumises. Selle osas on meil olemas ka riigiprokurör Sigrid Nurme kirjalik kinnitus. See annab meile õiguse, kohustuse ja julguse siinkohal oma ettevõtte ning selle klientide huvide eest valjuhäälselt seista. Mõistetevalt kavatseb ERIAL oma head nime kaitsta vajadusel ka kohtus.
Me seisame endi ja oma klientide huvide eest 100%.

Oleme tugevamad kui kunagi varem

Vaatamata konkurentide korduvatele katsetele meie kliente segadusse viia, seisab ERIAL 2020. aasta lõpus oma ärimudeliga kindlatel jalgadel.

2,5 aastat tagasi Ilya Dyagelevi asutatud uut tüüpi hoiu-laenuühistu alustas 31 950 euroga, praegu on meil aga töös 17 miljoni jagu projekte. Kuhu see raha läheb? Meil on arenduses 18 kindla aadressiga kinnisvaraobjekti, millest viis on juba valmis ja müügis. Teised on erinevas valmimis- ja arengujärgus. Töös on nii era- kui ka paarismajad, ridaelamud ja kuni viiekorruselised kortermajad. Lisaks kümnekorruseline hotell. Enamik meie valmivatest objektidest on näha aadressil kv.erial.ee.

Me ei investeeri raha välismaale, vaid üksnes projektidesse, mille arengut ja hinda suudame siin kohapeal ise kontrollida.

Kinnisvarasse investeerimine kui kõige kindlam rahapaigutus

Kinnisvara läbipaistev ja põhimõttekindel arendamine ERIALi tütarfirmade kaudu on meie peamine erinevus paljudest konkureerivatest hoiu-laenuühistutest. Seegi, olgem ausad, on olnud suuresti asutaja Ilya Dyagelevi teene. Tema kontseptsioon juba ettevõtte loomisel on olnud vastutustundlik ettevõtlus ja raha teenimisest hoidumine eraisikute laenuorjusesse surumise pealt. Alternatiivina valisime kohe alguses ärisuuna: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete krediteerimise. Hakkasime raha laenama äriprojektidesse, et teenida saaksid nii hoiustajad kui ka ärisektori ettevõtted.

ERIAL oli esimesi hoiu-laenuühistuid, kes ei püüdnud peita oma laenutegevust seadusaukude ega topeltstandardite taha. Me avasime täiesti läbipaistvalt tütarettevõtteid, mis hakkasid tegelema kinnisvara täistsükli arendamisega. See tähendab maade ostu, kinnisvara ehitamist ja müüki.

Pole ime, et oleme pidanud lehtedest lugema konkurentide märkusi, et ERIALi kinnisvarasse investeerimine on „ebaseaduslik“ või „mittesoovitatav“. Mis loomulikult meie mudeli puhul on absoluutne vale.

Äkki ükskord aitab neist valeväidete äratrükkimisest? Kas ajakirjanik ei võiks võtta seadust lahti ja sealt ise lugeda?

Nagu juba öeldud, on nii mõnedki meie konkurendid nii seaduse kui ka eetilisuse seisukohast küsimusi tekitava vara kasvatamise mudeli rajanud kiirlaenude väljastamisele. Osal hoiu-laenuühistutel on loodud lausa toetavate ettevõtete võrgustik, mis, astudes üle „korrektse krediteerimise“ printsiipidest, võtavad raskustesse sattunud laenuvõtjalt viimasegi vara.

Muide, ERIALi väljastatud laenude tulemusel pole seni mitte ükski hätta sattunud inimene oma kodu kaotanud. MITTE ÜKSKI. Meie südametunnistus on puhas.

Kas pole huvitav, et meil on Eestis 23 HLÜd, kuid ikka ja jälle on kõrgendatud huvi vaid ERIALi vastu?!

„Kiirlaenuühistute“ tulud hakkavad vähenema

Kuid miks käib hoiu-laenuturul selline äge poriloopimine? Asi on muu hulgas selles, et nüüd, mil riik plaanib ühtse andmebaasi loomise kaudu hakata senisest aktiivsemalt jälgima, et eraisikud ei saaks omale võtta liiga palju laene, ähvardab osa hoiu-laenuühistuid väljastavate laenude mahu vähenemine. Koos sellega ka selliste ärimudelite kokkukuivamine. Arusaadavalt on nad pinges.

Kuid seda kõike on ERIAL juba turule tulles ette näinud. ERIALi asutaja Ilya Dyagelev on algusest peale ehitanud äriloogika arusaamisele, et lõviosa meie klientide rahast on kinnisvaras. HLÜ kasuks on seatud hüpoteegid ja see vara teenib 2–3-aastase arengulise täistsükli järel 30–40 protsenti puhastulu, millest jätkub hoiuseintresside maksmiseks kuni neljaks aastaks. See on täiesti tavaline kasumlikkus, ei midagi müstilist. Ning kui ka peaks juhtuma midagi erakorralist, saavad hoiustajad oma raha muretult tagasi kinnisvaraobjektide realiseermise järjekorras.

Kuid põhjuseid, miks ERIAL on kasvanud nii kiiresti, on veel teisigi. Meie rahvarahastuse kaasamise strateegiline mudel võimaldas meil turule tulles pakkuda teistest kõrgemat, keskmiselt 10-protsendilist hoiuseintressi. Seda pole suutnud pakkuda ükski pank. Kuid seegi konkurente ja meediat ärritanud intress pole iseenesest midagi ennekuulmatut – Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes laenavad turult raha 25-protsendilise aastaintressiga. Seega – kõik on kinni ärimudelis.ERIALil on suuremad ambitsioonid, kõrgemad eesmärgid

Nüüd, kui ERIALi usalduskindlus on juba läbiproovitud ja meil on 17 miljoni euro ulatuses hoiuseid, oleme saanud alates 2020. aasta oktoobrist intressimäärad lasta alla 4,0–7,7 protsendi juurde. Kuid endiselt võtame iga päev vastu uusi hoiuseid, kuna paljudele hoiustajatele on olulisem hoiu-laenuühistu kontseptsiooni turvalisus, läbipaistvus ja missioon. Endiselt ületavad meie pakutavad intressid kordades inflatsiooni ja on jätkuvalt hoiustajatele kasulikud.

ERIAL ei ole ennast kunagi reklaaminud pangana, kuid meie kontseptsioon on kogu aeg olnud ambitsioonikam tavalisest hoiu-laenuühistust. Kuigi süsteemsuse, läbipaistvuse ja digitaliseerituse taseme poolest saab meid tõepoolest võrrelda pangaga.

ERIAL on esimene hoiu-laenuühistu, kes võttis kehtivate seaduste raames kasutusele hoiu-laenuühistu nüüdisaegseima vormi. ERIALi ettevõtete koosseisust on saanud kontsern. Näiteks oleme välja andnud omaenda ERIAL Mastercardi®. Meil on välja arendatud enda riigisiseste ja rahvusvaheliste maksete süsteem. Kõik avaldused, toetused ja muu käib paberivabalt. See kõik on asutaja Ilya Dyagelevi visioon ja töö, mida jagavad ning aitavad ellu viia juhatuse liikmed ja teised töötajad. Ja see visioon on realiseerunud. Tehtud strateegiline investeering uut tüüpi HLÜsse avab meie ees palju avarama võimaluste spektri. Tütarettevõtte kaudu on meist saanud arvestatav kinnisvaraarendaja, kes annab tööd enam kui 250 inimesele.

Aga me pole jäänud puhkama, vaid mõtleme kogu aeg edasi. Et olla kogu aeg paar sammu turumuutustest eespool. Näiteks 2020. aasta sügisel tõime turule ERIAL INDEKSi, mis Eesti Panga andmetele tuginedes aitab hoiustajal paremini hinnata pakutavaid hoiuseintresse ja vältida hoiustamisel liigseid riske.

Ja loomulikult oleme me alles oma arengutee alguses.

Laimajad võivad olla kindlad kohtukutses

Kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, kuid loodetavasti õiglaselt.

ERIAL jätkab väga kindlat kaitsetaktikat ka tulevikus. Me kavatseme oma head nime kaitsta täiel määral. Ning kavatseme ka edaspidi esitada iga väleväite või alusetu hinnangu osas hagi kohtusse. See on ainus viis, kuidas suudame pahatahtlikud kuulujutud ja laimu ümber lükata. Ja ainus viis, kuidas saame kaitsta oma hoiustajate vara stabiilset kasvu.

Asi on läinud nii kaugele, et viimastel päevadel on meie poole pöördunud mõned imestunud kliendid, kes on soovinud oma raha meie juures hoiustada. Nad kurdavad, et mõnede pankade tellerid on proovinud neid takistada meile rahaliste ülekannete tegemisel. Oleme nende intsidentide kohta juba teavitanud vastavate pankade juhtkondi, saatnud avaldusi finantsinspektsiooni ning tarbijakaitseametisse. See on Eesti õigusruumis ennekuulmatu ja lubamatu! Oleme siiski seisukohal, et see ei saa olla pankade initsiatiiv, pigem on valeinfolaine nakatanud ka pankades telleritena töötavaid inimesi.

Head hoiustajad, soovime paluda siinkohal teie abi. Juhul kui mõne panga töötaja püüab teid takistada ülekande tegemisel ERIALi kontole, väites, et „tegu on püramiidi või petturitega“, siis palume teil sellistest juhtumitest kohe meile teada anda. Seda saab teha e-kirjaga aadressil vihje@erial.ee või telefoni teel, helistades numbril 615 0072.

Seistes üheskoos valedele ja laimule vastu, saame selle kiiresti peatada!

ERIAL on tänulik igale hoiustajale, kes pole provokatsioonilistest laimujuttudest ennast kõigutada lasknud. Täname teid jätkuva usalduse eest.

Kordame veel kord: ERIALil on 17 miljoni euro eest hoiuseid. Planeeritav arendusse võetud kinnisvaraprojektide maksumus pärast ehitustööde lõppu on rohkem kui 35 miljonit eurot. Kõigi hoiuste kaitsmiseks rakendatakse konservatiivset investeerimispoliitikat. Kinnisvaratagatised on vormistatud ERIALi nimele ehk kaitsevad teie hoiused.

Kes soovib oma säästud meie kätte usaldada, hoiuseid pikendada või lõpetada, saab seda teha igal tööpäeval. Austame kõiki teie valikuid. Me mitte ainult ei paiguta seda raha targalt ülalmainitud viisil, vaid kohtleme teid kui oma pereliikmeid. Me võitleme teie eest, et teie saaks rahulikult magada.

Soovime kõigile klientidele ja partneritele rahulikku jõuluaega ning rõõmsat aastavahetust, et siis juba koos uutele kõrgustele tõusta!

 

 

11.12.2020