Pressikeskus

Eriali ametlik teade, mida me saatsime pressile

ERIAL EITAB KATEGOORILISELT HOIUSTAJATELE KAHJU TEKITAMIST

ERIAL peab vajalikuks vastata omapoolse kommentaariga viimastel päevadel meedias levinud ühepoolsele informatsioonile algatatud õiguslike uurimiste osas, lükates ümber kõikvõimalikud kahtlustused hoiustajate huvide kahjustamises.

"Tahame rõhutada, et ERIAL hoiu-laenuühistu suhtes pole õiguskaitse organid esitanud ühtki kuriteo kahtlustust ega süüdistust. Esitatud kahtlustused puudutavad kahte eraisikut, kellest üks on ERIALi töötaja ning teine juhatuse liige. Nii ERIAL kui antud isikud ise peavad kahtlustusi täiesti alusetuks. Kahtlustuse saanud isikud andsid õiguskaitseorganitele kõigis kahtlustuse sisuks olnud punktides selged ja ammendavad vastused. ERIAL soovib läbipaistvuse huvides kommenteerida kõiki küsimusi ka avalikkusele juba lähipäevil,“ märkis ERIALi juhatuse liige Oleg Laidinen. „Sarnaseid ilmselgelt pahatahtlike inimeste poolt levitatud kahtlustusi on turul meie suhtes liikunud ka varem, kuid õiguskaitseorganite kaasamine paneb kõigele sellele vaatama uue pilgu läbi. Me eitame kategooriliselt kahtlustustes esitatud väiteid, nagu oleks ERIALi töötajad esitanud hoiustajatele teadlikku valeinfot või muul viisil kahjustanud hoiustajate huve. Loodame, et õiguskaitseorganid arvestavad nii ERIALi kui kahtluse saanud töötajate põhjalike vastuväidetega uurimisprotsessi käigus ning selgitavad välja kõik faktid, et me saaksime juba peagi oma klientide ees seista läbipaistvamana ja usaldusväärsemana kui eales varem."

Laidinen märkib, et ERIAL jätkab stabiilselt oma igapäevast tööd, ükski potsess ei ole peatunud. "Finatsiliselt seisab ERIAL tugevatel ja stabiilsetel jalgadel, mida peagi ka konkreetsete numbrite kaudu avalikkusele täpsemalt avaldada plaanime," märkis ta.

Laidinen kinnitab, et ERIAL annab ammendavad vastused kõigile küsimuste uue töönädala alguses.

ERIAL Hoiu-Laenuühistu alustas tegevust 2018 aastal. Olles üks kiiremini kasvanud hoiu-laenuühistuid Eestis viimastel aastatel, on ERIAL saanud üheks suurimaks hoiu-laenuühistuks. ERIAL annab tööd 12le inimesele. ERIALi finantseeritud kinnisvara arendusobjektidel teevad tööd hetkel üle 250 inimese. ERIAL on kolme aastaga üles ehitanud kõige kaasaegsema teenindusega süsteemi ning loonud tugeva kinnisvara tagatisel põhineva hoiuste tagamise süsteemi. 2020 aastal töötas ERIAL välja hoiu-laenuühistute hoiustajate riske maandava indeksi "ERIAL Indeks".

 

 

13.11.2020