Pressikeskus

ERIAL maksis hoiustajatele 1,4 miljonit eurot intresse

Hoiu-laenuühistu ERIAL areneb edukalt ja maksab korrektselt oma hoiustajatele intresse. ERIAL jääb laenude väljastamisel konservatiivseks ega võta tagatiseta laenude andmisel ülemääraseid riske. Ettevõtte peamine poliitika on laenude andmine kinnisvara tagatisel. Sellega tagab ERIAL hoiustajate rahaliste vahendite väärtuse säilivuse.

Hoiu-laenuühistu ERIAL lõpetas 2019. majandusaasta kasumiga ja maksis hoiustajatele hoiuste pealt intresse üle 1,4 miljoni euro. 2020. aasta lõpuks on see summa hinnanguliselt üle 1,7 miljoni euro.

2020. aasta teise kvartali lõpuks kasvas hoiu-laenuühistu hoiuste maht 20 miljoni euroni ja laenuportfell 18 miljoni euroni. Seega on ERIAL kõige kiiremini arenev kaasaegne ja uuenduslik hoiu-laenuühistu Eestis.

Tänu ERIAL-i välja töötatud finantsstrateegiale, mis põhineb säästude säilitamiseks ja suurendamiseks mõeldud rahvaliku finantseerimissüsteemi tõhusatel põhimõtetel, samuti laenude ja investeeringute tagastamise tagamiseks kasutatavale riskijuhtimissüsteemile, pakutakse kõigile ERIAL-i liikmetele mitte ainult hoiuste säilimise kõrget taset, vaid ka hoiuste intresside stabiilse maksmise võimalust, mis on suurepärane täiendav passiivne sissetulek.

Tuletame meelde, et passiivne tulu on raha, mida saate regulaarselt, sõltumata teie vanusest ja tööhõivest, näiteks hoiuselt hoiu-laenuühistus.

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on Eesti kapitalil põhinev finantsasutus. ERIAL-i tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osanikelt võetakse vastu hoiuseid, mida kasutatakse seejärel teistele osanikele laenude väljastamiseks. Sellisteks osanikeks on nii eraisikud kui ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted Eestis, kes arenevad aktiivselt tänu ERIAL-i laenutoodetele.

Üheks heaks näiteks, kuidas ERIAL-i laenutoodete abil ettevõtlust arendada, on ERIAL-i tütarettevõte ERIAL KINNISVARA, kes tegeleb premium- ja äriklassi kinnisvara arendamisega. 2020. aastal ehitatakse Hoiu-laenuühistu ERIAL rahastatud tütarettevõtte ERIAL KINNISVARA ehitusplatsidel korraga rohkem kui 5000 m² premium-klassi kuuluvat elamukinnisvara objekti. Nende ehitustööd plaanitakse lõpule viia 2021. aasta keskpaigaks. Ehitatava elamukinnisvara müügiprotsess on juba alanud ja klientidel on selle omandamise vastu suur huvi.

Üks suurimaid ERIAL KINNISVARA 2019. aastal käivitatud projekte on viie- kuni kümnekorruselise hotelli projekteerimine ja ehituseks ettevalmistamine. Sellest saab uut tüüpi neljatärnihotellide kett Euroopas, mille väärtus on enam kui 50 miljonit eurot. Üks viiest hotellist ehitatakse Tallinna linna aadressile Peterburi tee 48b.

Perioodil 2019 kasvas Hoiu-laenuühistu ERIAL laenuportfell kolm korda. See tähendab, et juba 2020. aastal saab ERIAL suure positiivse tuluprotsendi. See on täiendav argument selle kasuks, et ERIAL on osanike jaoks stabiilselt arenev ja usaldusväärne partner.

Riigis ja maailmas leviva COVID-19 koroonaviiruse epideemia kontekstis jäi ERIAL täieliku vastutuse ja endale võetud rahaliste kohustustega usaldusväärseks finantspartneriks nii ERIAL-i hoiu- ja krediidiühiskonna liikmetele, klientidele kui ka partneritele. Alates Eestis eriolukorra väljakuulutamisest on ERIAL otsustanud teenindusbüroosid mitte sulgeda, st võimaldas osutada osanikele kõiki teenuseid ja finantstooteid, samuti täita kõiki võetud rahalisi kohustusi täies mahus, lähtudes ettevõtte, ühiskonna ja riigi pikaajalistest arenguhuvidest.

ERIAL-i tegevuse arengukava ja eesmärgid perioodiks 2020–2021 on jätkata ettevõtluse finantseerimisteenuste arendamist. ERIAL on keskendunud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, finantseerides kinnisvaraga tagatud arendusprojekte. Eeldatakse, et hoiuste kasv kiireneb, kuna ERIAL prognoosib Eesti majanduse taastumist. Kavatseme jääda laenude osas konservatiivseks ega võtta tagatiseta laene väljastades ülemääraseid riske.

Hoiu-laenuühistu ERIAL missioon

Meie missioon määratleb ERIAL-i tegevuse tähenduse ja sisu, rõhutades ühistu olulist rolli Eesti majanduses. Meie liikmed ja kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid – see ongi see vundament, millele ERIAL kui organisatsioon oma töö rajab. Me seadsime endale ambitsioonika eesmärgi – saada üheks parimaks finantsettevõtteks Eestis.

 

 

28.08.2020