Riskide haldamine

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Ühed
liikmed
avavad hoiuseid
Hoiustajad
Teistele
liikmetele
väljastatakse laene
Laenuvõtjad

Hoiu-laenuühistu ERIAL poolt väljastatud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted

  • kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);
  • tähtajaline hoius tagatisena;
  • kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;
  • sõiduki registripant;
  • era- või juriidilise isiku käendus;
  • muud aktsepteeritavad tagatised.