Loome koos
rahvafinantseerimise

Põhineb Eesti kapitalil

2 258 829eur
Ühingu osakapital
19.06.2024 17:52:02 reaalajas ?
Ühingu osakapital reaalajas

Ühingu osakapital

koosneb registreeritud ja registreerimata osast

Idee

Krediidi- ja
hoiuühistu areng

Riikliku krediidi- ja hoiuettevõtte ERIAL põhimõte on üsna lihtne: ettevõtte kliendid on selle osalised, organisatsiooni arengupoliitikat määravad peamine edasiviiv jõud, peamine otsustuskogu.

Maailma ajalooline kogemus annab ühemõtteliselt tunnistust: just majanduskriisi perioodil elasid üle rahva rahaühistud ja ühistupangad. Nad kasvasid jätkuvalt, saavutasid edu, investeerisid ja teenisid ustavalt oma kliente.

Inimeste rahanduskooperatiivid on demokraatliku ühiskonna põhiinstitutsioonid ja mikroökonoomika mootorid. Inimeste rahanduskooperatiivide instituut võimaldab ka kõige väiksematel liikmetel olla kindel, et neile antakse usaldusväärne tugiteenus.

Ühistupangad Rabobank (Holland), ühistupank (Suurbritannia), Banque Populaire (Prantsusmaa) ja paljud teised populaarsed pangad ja finantsühistud on ilmekad näited sellise mudeli õnnestumisest ja õitsengust.

Rahvaga
koos

Oleme Eestis loonud eduka kohaliku krediidi- ja hoiuühistu, mis teenindab ustavalt kogu riigi elanikke ja tegeleb reaalse ühiskondliku tegevusega.

Siin on meie peamised tähtsust omavad punktid, mida näeme "Krediidi- ja hoiuühisuse ERIALis":

 • Kliendid on ERIAL hoiu-laenuühistu liikmed, seetõttu on ühistu ja klientide huvid ühesugused.
 • Ühistu tegevus on suunatud pikaajalisele koostööle klientidega, mitte ühekordse sissetuleku saamiseks investoritelt või ebasoodsate krediiditingimuste tõttu superkasumi saamiseks.
 • Ühistu juhtimine toimub absoluutselt demokraatlikel alustel. Igal ühingu liikmel on võrdne hääl ja tema soove võetakse arvesse.
 • Investeerimislaenud ja ressursside eraldamine on klientidele avatud ja läbipaistvad.
 • Avalik ja sotsiaalne vastutus, mis väljendub sotsiaalselt vastutustundlikes investeerimislaenudes.
 • Läbipaistev, hea usu põhimõtet austav ja usaldusväärne juhtimine.
 • Madal riskitase võrreldes teiste ühistutega.
 • Jätkusuutliku ettevõtlussüsteemi loomine suhteliselt väikese võlakoormuse ja turutulu tõttu.
 • Jätkusuutliku ettevõtlussüsteemi loomine suhteliselt väikese võlakoormuse ja turutulu tõttu.
 • Ühistu hoolduskulude osa on algselt vähem seotud struktureerimise, samuti läbimõeldud ja kaasaegse personalijuhtimispoliitikaga.

Hoiu-Laenuühistu ERIALi tegevus lähtub Hoiu-Laenuühistu seaduse alusel. Usume: igal Eesti elanikul on õigus saada paremaid, tõhusamaid, tulusamaid ja usaldusväärseid finantsteenuseid ja sissetulekuid, võrreldes sellega, mis hetkel on pakkuda.

Kiire areng ERIAL Hoiu-laenuühistu

Tasuvuse
kalkulaator

Summa
Intresside väljamaksmine aastas
?
Intresside väljamaksmine

Osa pealt intresside väljamaksmine ning kapitali vähendamine on reguleeritud Hoiu-Laenuühistu ERIAL põhikirjas

-% Aastase kasumlikkuse
brutoprotsent
-% Aastase kasumlikkuse
netoprotsent
+0.00 Teenitud bruto intressid
12 kuud
 • Bruto % 0.00 EUR
 • Netto % 0.00 EUR
 • Maksud 0.00 EUR

Missioon

Meie missioon määratleb ERIAL-i tegevuse tähenduse ja sisu, rõhutades ettevõtte olulisimat rolli Eesti majanduses. Meie kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid - see on alus, millele ERIAL oma töö rajab.

ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

Seadsime ambitsioonikad eesmärgid - saada üheks parimaks finantsasutuseks Eestis.

Projekti realiseerimise etapid

 • November 2019

  Registreeritud osakapitali kogumine eesmärgiga asutada Eesti esimene Ühistupank

 • November 2019

  Jõustuvad uued tingimused, mille kohaselt HLÜ liikmed saavad mitte ainulthoiustest sissetulekut, vaid ka nendele kuuluva osa pealt

 • Oktoober 2019

  Tulu teenimiseks paremate tingimuste väljatöötamine HLÜ liikmetele, misvõimaldab täiendavalt saada fikseeritud intressi osamaksult

 • September 2019

  Esimene hoiu-laenuühistu, kes esitab Finantsinspektsioonile dokumendidtegevusloa taotluseks

 • Jaanuar 2019

  Esimene Eesti hoiu-laenuühistu, kes otsustas hankida tegevusluba Eesti VabariigiFinantsinspektsioonilt

 • Detsember 2018

  Majandusaasta lõpetatud kasumiga

 • Juuni 2018

  ERIALi teise esinduse ametlik avamine Suur-Ameerika tn 12

 • Mai - detsember 2018

  Uute finantsteenuste arendamine

 • Aprill 2018

  ERIAL pakub Eesti Hoiu-Laenuühistu turul kõige kõrgemat protsenti - 12%aastas - seega on ERIAL seadnud Eesti hoiu-Laenuühistute seas osutatavate finantsteenustekvaliteedile uue standardi

 • Aprill 2018

  ERIAL esinduse ametlik avamine Tornimäel

 • Märts 2018

  Finantseerimisasutuse loa saamine. Tegevusloa number FFA000232

 • Veebruar 2018

  Dokumentide esitamine finantseerimisasutuse tegevusloa saamiseks

 • Detsember 2017 - jaanuar 2018

  Hoiu-laenuühistu registreerimine

 • November 2017

  Valmistati ette dokumentide pakett hoiu-laenuühistu registreerimiseks

 • Juuli - Oktoober 2017

  Äristrateegia kinnitamine ja isiklikku tarkvara arendamine/p>

 • Juuni 2016

  Seoses Eesti riigi rahandussektori stagnatsiooniga tekkis idee luua innovaatiline rahvafinantseerimise ettevõte

Eelised

ERIAL on loonud Hoiu-Laenuühistu ERIAL-i ainulaadsel põhimõtetel, mis eristavad seda radikaalselt teistest Eesti finantsasutustest.

Saage osa ühistu kasumist
Usaldusväärsed hoiused, millel on suur sissetuleku protsent
Sõlmida laenu või liisingut eritingimustel
Tellida sooduspakkumise alusel deebet- või krediitkaart
Kõiki teenuseid ja finantstooteid saab veebist.
Kvaliteetne klienditeenindus.

Miks
liituda?

ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

Eesti finantssektoris pole pikka aega muutusi toimunud.

Täna on turul samad “mängijaid”, kes olid kümme või kakskümmend aastat tagasi. Kuid nende maine on ideaalist juba kaugel. Praegune olukord viib äärmiselt probleemse turu kujunemiseni, kus Eesti tarbijal lihtsalt pole reaalset valikut. Kuid, tegelikkuses, tarbijal on palju rohkem võimalusi, millest hetkel temall ei ole aimu.

Kuidas liituda?

Registreerimiseks ühistu liikmeks esinduses, peab kaasas olema kas pass või ID-kaart.

Registreerimiseks ühistu liikmeks esinduses, peab kaasas olema kas pass või ID-kaart.

Edasi järgnevad kolm lihtsat sammu:

 • Samm 1. Läbida registreerimine ja allkirjastada liitumisdokumendid. Seda saab teha meie esindustes, isiklikult kohale tulles. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.
  Meie filiaalide aadressid

  Taotluse käsitlemine toimub automaatselt. Süsteem töötleb infot ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada Hoiu-laenuühistu liikmeks.

 • Samm 2. Liitumistasu maksmine. Tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on liitumistasu 9 eurot.

 • Samm 3. Liitumistasu osamakse tasumine. Selle minimaalne suurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Registreerimiseks veebilehel erial.ee peab olema kas ID-kaart või Mobiil-ID.

Registreerimiseks veebilehel erial.ee peab olema kas ID-kaart või Mobiil-ID.

Järgnevalt tuleb teha kolm lihtsat sammu:

 • Samm 1. Läbida registreerimine ja allkirjastada liitumisdokumendid.

  Seda saab teha veebilehel erial.ee, selleks peab olema ID-kaart või Mobiil-ID.
  Tule kliendiks

  Taotluse käsitlemine toimub automaatselt. Süsteem töötleb infot ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada Hoiu-laenuühistu liikmeks.

 • Samm 2. Liitumistasu maksmine.

  Tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on liitumistasu 9 eurot.

 • Samm 3. Liitumistasu osamakse tasumine.

  Selle minimaalne suurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Registreerimiseks ühistu liikmeks postkontoris, peab kaasas olema kas pass või ID-kaart.

Hoiu-laenuühistu ERIAL avardab klientide registreerimise võimalusi. Nüüd võid saada ERIAL kliendiks igas postkontoris üle Eesti. Postkontoris registreerimiseks tuleb helistada ERIAL klienditoe telefonil (+372) 615 0072 ja tellida registreerimine postkontoris.

Edasi järgnevad kolm lihtsat sammu:

 1. Helista ERIALi klienditoe numbril (+372) 615 0072 ja telli registreerimine postkontoris.

 2. Klienditugi saadab kogu kliendi registreerimiseks vajalike dokumentide paketi tähitud kirjana taotluse esitajale (Sinu nimele) Sinu antud aadressil lähimasse postkontorisse.

 3. Dokumendid tuleb allkirjastada ja postkontori kaudu ERIALi klienditoele tagasi saata koos passi või ID-kaardi koopiaga (ID-kaardi puhul peab tegema koopia mõlemast poolest) tasudes saatmisel kaks makset.

  • Liitumistasu maksmine.
   Tasutakse ühekordselt. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on liitumistasu 9 eurot.
  • Liitumistasu osamakse tasumine.
   Selle minimaalne suurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.
Telli registreerimine postkontoris
Eesnimi
Perekonnanimi
Telefon
E-mail

Ettevõttest

ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

ERIAL on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisasutus. Meie tegevusala on finantsteenuste osutamine, hoiustamine ja ettevõtte liikmete era- ja juriidilistest isikutest säästude suurendamine.

ERIAL-i pädev finantspoliitika võimaldab teil raha turvaliselt koguda, välistades otsesed riskid. See võimaldab maksta intressi suurema tootlusega hoiustelt.

Hoiu-Laenuühistu ERIAL loodi eesmärgiga ühendada erineva vanusekategooria ja sotsiaalse taustaga inimesi, et parandada nende finantsolukorda, parandada nende elatustaset ja õpetada neile, kuidas õigesti juhtida isiklikku ja ettevõtte rahandust.

Kutsume Teid saama osa ideest, mis võib põhjalikult muuta olukorda Eesti finantssektoris. Teie abiga saame pakkuda ühiskonnaliikmetele palju rohkem, kui nad saavad täna.
ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

ERIAL hoiu-laenuühistu asutajad on eri valdkondade

(panganduse, rahanduse, õiguse, raamatupidamise, hariduse, sotsiaalvaldkonna jt)

spetsialistid, kes ühinesid ERIAL-ga jaanuaris 2018. Selle aja jooksul astus meeskond oma esimesed sammud ühistu loomise poole, mis töötab ainult klientide huvides. Meie kõikide huvides.

Ühingu liikmete peamine eesmärk on luua reaalne ja kasumlik alternatiiv tuhandetele Eesti tarbijatele. Tänu uuele platvormile saavad nad finantsteenuseid atraktiivsematel tingimustel, erinevalt praegu Eesti finantssektoris aktsepteeritavatest.

ERIALi hoiu-laenuühistus pööratakse erilist tähelepanu üksikisikute, väikeettevõtete ja muude valdkonnas tegutsejate teenindamisele, kes on sunnitud olema suurpankade alluvad ja taluma muude finantsorganisatsioonide avameelsele kasutamist.

Ühingu liikmed proovivad anda ERIALi klientidele kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste finantsteenuste pakette.

“ERIALi” harta kohaselt saavad kõik ühinguga liitunud isikud tema ootustele vastavad rahalised tingimused.

Kutsume Teid saama osa ideest, mis võib põhjalikult muuta olukorda Eesti finantssektoris. Teie abiga saame pakkuda ühiskonnaliikmetele palju rohkem, kui nad saavad täna.


Miks loodi inimeste finantsühistu?

Inimeste finantsühistu loomine on väga oluline. ERIAL on hoiu-laenuühistu, kus inimesed saavad laenu soodsatel tingimustel, vastuvõetava krediidiraamistiku ja muude kaasaegsete teenuste abil. Kõik see on imeline, kuid esindab vaid väikest osa eesmärkidest, mille nimel me töötame.

Need eesmärgid määravad ERIALi stiili ja formaadi, mis seab Eesti finantssektoris uued kvaliteedistandardid

ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

Üks osa meie ülesannetest on saada suurimaks hoiu-laenuühistuks Eestis, mis töötab oma liikmete sissetulekute suurendamise nimel.

“ERIAL hoiu-laenuühistu” on suurepärane võimalus neile, kes soovivad parandada oma rahalist olukorda ja on valmis osalema isiklikult organisatsiooni arengus.

Meie peamised ülesanded: tuhandete uute liikmete liitumine ja paralleelselt suure potentsiaaliga äriprojektide otsimine. Selle idee loogika on lihtne ja selge: mõnede osalejate poolt võetakse vastu hoiuseid, mida kasutatakse seejärel teistele osalejatele laenude väljastamiseks. Ühistu teenuste kasutamise õigus on ainult selle liikmetel. Iga ühistu liige, kellest on saanud ettevõtte osanik või teinud oma panuse, suudab pikas perspektiivis saavutada rahalist edu tasemel, mida üksildane ei suuda saavutada. Meie ühingu alus on säte, mis käsitleb kõigi selle liikmete võrdsust, võrdseid õigusi hääletamisel ja võrdseid õigusi ühiskonna rahalisel edendamisel.

Järgmised viis aastat on äärmiselt olulised. Just selle aja jooksul peame lahendama olulised probleemid ja hakkama saama väljakutsetega, mis viivad meid oma eesmärkideni.

Teeme koos enda parima, et saada edu ERIALi hoiu-laenuühistu arendamisel.


Väljavaated: mille poole me püüdleme

Erial Ühistupank

Esimene ühistupank Erial Ühistupank, mille poole praegu liigume, tegutseb eranditult oma klientide huvides.

Meie peamine eesmärk: tõestada võimalust ning pakkuda parimaid pangateenuseid mõistliku hinnaga, säilitades samal ajal kõrge teenuse taseme.

Meie panga tegevus on täiesti läbipaistev, aus ja arusaadav.

Kohustume austama kõiki panga kliente, pakkudes talle kõiki pangateenuseid, mida eristab nende lihtsus ja taskukohasus, ning arvestame ka individuaalsete taotlustega.

Püüame pakkuda igale Eesti kodanikule ja ettevõtjale kvaliteetseid ja terviklikke pangateenuseid soodsatel tingimustel, mis võivad väärilise konkurentsi teha.


Kõik ühistu liikmed on võrdsed ühistu raames pakutavate õiguste ja võimaluste osas.

Töötame pidevalt selle nimel, et pakkuda ühingu liikmetele soodustusi ja ainulaadseid tingimusi.

Erial
Ühistupank

Usume: igal Eesti kodanikul on õigus saada paremaid, usaldusväärseid, tõhusaid ja kasulikke pangateenuseid, võrreldes nendega, mida tema on saanud teistes organisatsioonides.

Krediidi- ja hoiuühisus ERIAL - ühingu profiil

„ERIAL Krediidi- ja Hoiuühiskond“ on Eesti sisene ühendus, mille tegevus on suunatud iseseisva finantsorganisatsiooni loomisele Eestis, mis tegutseb eranditult klientide huvides. ERIALi omanikud ja kliendid on samal ajal selle liikmed.

Ühingu ametlik asutamise kuupäev on 19. jaanuar 2018. Tema egiidi all on kokku tulnud erinevate valdkondade spetsialistid.

ERIAL asutati uuendusliku ettevõttena seoses Eesti riigi rahandussektori stagnatsiooniga.

Selle mudeli aluseks on põhimõte, et igal Eesti kodanikul on õigus saada kasulikke ja tõhusamaid finantsteenuseid, võrreldes nendega, mida ta on tänapäeval harjunud saama. See põhimõte on ühingu tegevuse peamine nurgakivi.

ERIAL:
olevik ja tulevik

ERIALi liikmed soovivad luua finantsettevõtte, milles üks põhirõhk on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, mis on Eesti majanduse stabiilsuse aluseks. Pakutakse parimaid finantsteenuseid: eraklientidele, äärealade elanikele ja ka teistele ühiskonna sektoritele, mida finantsettevõtted praegu kasutavad.

Ühingu liikmed kohustuvad täielikult järgima halduseeskirju, mille kehtestab litsentsimisprotsessi käigus Eesti Krediidi- ja Hoiuühisus vastavalt Eesti Pankade Liidu standarditele.

ERIAL-ist saab vääriline alternatiiv Eesti tarbijale, kes on praegu sunnitud kasutama suurte pankade ja teiste finantsorganisatsioonide teenuseid. Pakume klientidele tööriistu, teenuseid ja programme, mis vastavad täielikult nende individuaalsetele vajadustele. Finantsteenused keskenduvad iga kliendi huvidele.

Praegu on ühingu tegevus keskendunud uute liikmete kutsumine, tänu millele saame avada esimese ühistupanga Eestis. Iga Eesti kodanik, kes vastab ERIAL-i liikmelisuse põhinõuetele, võib saada meie ühingu liikmeks ja saada võimalus nautida võrdseid õigusi, mida pakume kõikidele oma liikmetele.

Meie väärtused

ERIAL
HOIU-LAENUÜHISTU

Küsimused ja vastused

ERIALi liikmeks võib saada Eestis registreeritud juriidiline isik või Eesti kodanik. Liikmeks võib olla ka isik, kes saabub Eestisse alalise või tähtajalise elamisloa alusel või viibib Eesti Vabariigis elamisõiguse alusel.

Võimalustega saab lähemalt tutvuda www.erial.ee

Rohkem infot teenuste kohta on võimalik leida kodulehel või ERIALi kontorist

Selleks peate täitma liikmeks astumise avalduse, tasuma sisseastumis- ja osavõtutasu