Money laundering ehk rahapesu või juriidiliste terminite abil väljendatuna „kuritegelikul viisil saadud rahaliste vahendite legaliseerimine“ tähendab raha päritolu peitmist sellele seadusliku ilme andmise eesmärgil.

 

Võitlus rahaliste vahendite legaliseerimise vastu hõlmab meetmete kompleksi, mis on suunatud riigi finantssüsteemi või konkreetse finantsasutuse kasutamise vältimiseks kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks või terrorismi finantseerimiseks. Mainitud meetmete loomise ja rakendamisega tegelevad rahvusvahelised ja rahvuslikud organisatsioonid ning finants- ja äriringkonnad.

 

Meie lähenemine

Finantsasutustel on mitmeid lähenemisviise rahapesu vastasele võitlusele, mis aitavad ennetada ebaseaduslikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise juhtumeid ning terrorismi finantseerimist.

Järgnevalt on kirjeldatud konkreetseid samme, mida Hoiu-laenuühistu ERIAL AML poliitika raames astub

  • Meie juhtkonnas on oma ala tippspetsialistid, kellel peamiseks ülesandeks on jälgida Hoiu-laenuühistu ERIAL poliitikat ja tegevusmeetodeid ning maailma finantspraktika ja seaduste järgmist seoses AML.

  • Usaldame Hoiu-laenuühistu ERIAL professionaalseid töötajaid, kellel on tihe kontakt klientidega: need on klienditeenindajad, osakondade juhatajad ja juhatuse liikmed. Üks osa Hoiu-Laenuühistu kliendipoliitikast toetub klientide tundmise põhimõttele, mille peamine eesmärk on täielik informeeritus ja läbipaistvus partnerite puhul, kellega meil on ärikontaktid.

  • Täiustame jätkuvalt AML poliitikat ja tegevusi, mis vastavad ja mõnes osas ületavad Eesti seadustes esitatud nõuded. Investeerime sellesse protsessi olulised summad ja tagame oma töötajatele pideva koolituse selles valdkonnas.

  • Rakendame ja loome ka ise uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil ennetada kuritegelikul teel hangitud rahaliste vahendite legaliseerimise katseid.

  • Mõistame et, rahaliste vahendite pesemise ennetamine ja terrorismi rahastamise faktide avastamine on pidev protsess, mis nõuab jätkuvat tähelepanu ja võimekust jälitada ebaseaduslikke finantsskeeme.

  • Täidame Eesti Vabariigi seadustes määratud rahapesu vastase võitluse nõudeid vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

 

HLÜ ERIAL rahapesu tõkestamise juhend (.pdf)